Waarom is stemmen zo belangrijk?

We zijn een democratisch land. Als burger heb je het recht om te stemmen op partijen die op moeten komen voor jouw belangen. Je kiest eens in de vier jaar voor de 150 leden van de tweede kamer. Deze zijn verantwoordelijk voor het controleren van het kabinet of deze hun taken goed uitvoeren. Waarom je moet stemmen dat leggen we je graag uit.

Wie mag allemaal stemmen?

Het stemrecht geldt voor alle meerderjarige Nederlandse burgers. Dat geldt voor de landelijke verkiezingen. Bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen mogen EU-burgers die legaal in Nederland wonen ook stemmen. Dit geldt ook voor inwoners die meer als vijf jaar legaal in Nederland verblijven.

stemmen

Waarom kan stemmen belangrijk zijn?

Jouw stem is belangrijk voor jezelf maar ook voor anderen. Jouw stem kan invloed hebben voor de volgende vier jaar. Het kan gaan om goedkoper of duurder reizen maar ook of je meer moet betalen in een horecazaak bijvoorbeeld. Het kan gaan om werk, inkomen e.d. Jouw stem kan zeker helpen. Als niemand stemt dan kan het zijn dat de partijen blijven die er al waren. Je stemt altijd op de partij die opkomt voor je belangen.

Als er mensen bijvoorbeeld niet stemmen dan worden deze niet meegeteld. Een voorbeeld: als 30 procent niet zou gaan stemmen dan zouden er 13 zetels wegvallen. Als stemgerechtigde heb je de macht in handen om te zorgen dat de juiste partijen gaan regeren. Jouw stem is altijd belangrijk want door te stemmen kun je laten weten wat je belangrijk vindt. Een gemeenteraad beslist over de regels in de gemeente.

Het is belangrijk dat je stemt op iemand die dezelfde waardes en normen heeft als jij en die ook hetzelfde denkt als jij. Na het stemmen hebben partijen plekken veroverd in de gemeenteraad maar ook in de tweede kamer bijvoorbeeld. Het is belangrijk om te stemmen in alle opzichten. Een stem zal het verschil niet maken, maar alle stemmen bepalen wie het land gaat besturen.

Een blanco stem geven kun je ook geven

Het kan zijn, dat je niet wilt stemmen omdat je denkt dat het niets uithaalt. Je vindt dat de partijen hun principes na de verkiezingen overboord gooien of dat de politiek er een rommeltje van maakt. Dat zouden redenen kunnen zijn dat je niet wilt stemmen. Je zou dan kunnen kiezen voor een blanco stem.

Met een blanco stem vul je geen enkel vakje in op het stembiljet. De blanco stemmen worden wel meegeteld in de opkomstcijfers maar worden niet meegenomen in de uitslag van de verkiezingen. De blanco stem van jou gaat dan ook niet mee naar de grootste partij. Je kunt deze blanco stem ook zien als een soort protest stem.