Welke invloed kunnen wij als burgers hebben op de politiek?

De politiek moet zorgen voor onze rechten. Deze moeten zorgen voor onze belangen. De regering wordt door de Nederlandse burgers gekozen waardoor we ook invloed hebben. Als burger heb je niet alleen invloed maar je kunt ook invloed uitoefenen. Hoe? Dat leggen we je uit wat er zijn verschillende mogelijkheden waarop je invloed kunt hebben als burger.

stem

Jouw stem kan invloed hebben

Als Nederlandse burger heb je het recht om eens in de vier jaar te gaan stemmen. Dat gebeurt tijdens de verkiezingen. Dat is de meest gangbare manier voor de burger. Je kiest met je stem de partij die hetzelfde denkt als jij. Als de partij die jij hebt gekozen wint kan die jouw stem laten horen in een politiek debat bijvoorbeeld.

Het kan ook zijn dat je als burger de verantwoordelijkheid niet af wilt dragen aan anderen. Je hebt dan de mogelijkheid om zelf in de politiek te gaan. De vertegenwoordigers kunnen ook voor je belangen opkomen als je jouw stem geeft.

Je kunt lid worden van een politieke partij

Wil je meer actief worden als burger dan heb je de mogelijkheid om lid te worden. Je kunt als lid naar een congres gaan of je kunt meepraten over bepaalde standpunten bij de partij. Je kunt de gekozen partij waar je lid van bent ook helpen. Dat kan bijvoorbeeld door te helpen met campagne voeren of dat je gaat helpen bij het lokale partijbestuur.

Het kan ook zijn dat je als burger de verantwoordelijkheid niet af wilt dragen aan anderen. Je hebt dan de mogelijkheid om zelf in de politiek te gaan. De vertegenwoordigers kunnen ook voor je belangen opkomen als je jouw stem geeft.

Neem contact op met politici

Het is mogelijk om met politici contact op te nemen. Dat kan op verschillende manieren. Je zou een afspraak kunnen maken met een raadslid of je schrijft een brief naar een eerste of tweede kamerlid. Je kunt als burger ook een inloopspreekuur van een wethouder bezoeken als je zou willen. Een eerste kamerlid kun je een brief schrijven via de voorzitter van de Eerste kamer. De leden van de Tweede kamer zijn actiever, dus zijn veel in het land.

De tweede kamerleden gaan op werkbezoek of gaan naar bijeenkomsten om te kijken onder de burgers wat er speelt. Een tweede kamerlid kun je ontmoeten bij deze gelegenheden. Je kunt een kamerlid ook gewoon bellen, schrijven of e-mailen. Een tweede kamer ontvangt ook burgers in de tweede kamer. Wil je iemand ontmoeten kun je het beste een afspraak maken met een tweede kamer lid.

Invloed uitoefenen door petities te tekenen

Een petitie teken je wanneer je het niet eens bent met plannen die de rijksoverheid, gemeente of provincie wil. Een petitie wordt getekend wanneer je het nodig vindt dat er politieke actie nodig is. Een petitie is een verzoekschrift die gericht is aan de overheid. Je dient een klacht in.

Een petitie teken je wanneer je het niet eens bent met plannen die de rijksoverheid, gemeente of provincie wil. Een petitie wordt getekend wanneer je het nodig vindt dat er politieke actie nodig is. Een petitie is een verzoekschrift die gericht is aan de overheid. Je dient een klacht in.