De Nederlandse democratie

Als je in een democratische samenleving bent, dan is de bevolking soeverein. Alle autoriteiten zijn gebaseerd op de instemming van het volk. Als burger ga je stemmen tijdens verkiezingen en kies je de volksvertegenwoordigers die het land moeten besturen. Dit kunnen leden zijn van de tweede kamer, de gemeenteraad of van de Provinciale staten. Dat is een parlementaire democratie. Nederland is parlementair.

democratie

Wat is een parlementaire democratie?

Een parlementaire democratie wil zeggen dat de burgers stemmen op de volksvertegenwoordigers die voor hun belangen moeten opkomen. De bevolking van Nederland kiest op landelijk niveau de leden van de tweede kamer. Op landelijk niveau worden de leden gekozen van de Provinciale Staten. Deze kiezen weer de leden voor de eerste kamer. De Nederlandse bevolking kiest ook de leden van de gemeenteraad en van het waterschap.

Wat zijn de taken van de volksvertegenwoordigers?

Een volksvertegenwoordiger die gekozen is door de burgers heeft uiteenlopende taken. De eerste en tweede kamer moeten met een kritische blik alles volgen wat het kabinet doet. Dat zijn de ministers en de staatssecretarissen. De gekozen leden van de provinciale staten stellen een beleid vast van een provincie.

De gemeenteraad moet ervoor zorgen dat het beleid van de gemeente in orde is. De gemeenteraad controleert ook de burgemeester en de wethouders. Het dagelijkse bestuur wordt gecontroleerd door het algemeen bestuur van het waterschap.

vote

Burgers hebben invloed op de Nederlandse democratie

Als je burger bent van Nederland kun je ook invloed uitoefenen op landelijke en lokale politiek. Je kunt een e-mail sturen naar kamerleden en gemeenteraadsleden. Het is mogelijk om een burgerinitiatief te beginnen of je kunt een petitie aanbieden als je dat wilt.

Hoe is de democratie ontstaan?

In het jaar 1848 schrijft Thorbecke een grondwet. In de grondwet staat, dat de koning minder macht zal krijgen. In 1919 wordt het kiesrecht ingevoerd waardoor het volk de baas is. Dat heet democratie. In Nederland mag het volk kiezen wie het land regeert.

Het is dan ook een rechtsstaat omdat je verplicht bent je aan de wetten te houden van het Nederlandse recht. Dat geldt niet alleen voor de burgers maar ook voor de overheid en de organisaties. In een democratie is iedereen gelijk en heeft dezelfde rechten en plichten. Iedereen moet door de overheid op dezelfde manier worden behandeld.

Is de koning in een Nederlandse democratie de baas?

De macht heeft een koning niet want het uitvaardigen van wetten en de besluiten die moeten worden genomen gebeurt niet alleen door de koning. Er is ook een handtekening nodig van de minister. De ministers zijn verantwoordelijk voor de burgers. De positie van de koning zijn geregeld in de grondwet. In Nederland is er sprake van een constitutionele monarchie.

De gemeenteraad moet ervoor zorgen dat het beleid van de gemeente in orde is. De gemeenteraad controleert ook de burgemeester en de wethouders. Het dagelijkse bestuur wordt gecontroleerd door het algemeen bestuur van het waterschap.

Nederlands